Stop Huiselijk Geweld.nu is een onderdeel van Zorggroep Oude en Nieuwe Land

  • Helpen bij het stoppen van geweld
  • Zorgen dat je passende hulp krijgt
  • Adviseren wat je zelf kunt doen

Aandacht voor ouderenmishandeling in gastlessen van Stop Huiselijk Geweld op Firda

Ouderenmishandeling is landelijk een sterk onderbelicht thema. Naar schatting zijn er jaarlijks circa 170.000 ouderen slachtoffer van ouderenmishandeling, maar slechts een klein deel hiervan komt aan het lichtBij huiselijk geweld wordt vaak vooral aan partnergeweld of kindermishandeling gedacht, maar ook ouderen kunnen slachtoffer worden. Anneke Spin is coördinator Huiselijk Geweld en zet zich in om het thema ouderenmishandeling en huiselijk geweld beter op de kaart te zetten in Flevoland. Om dit onderwerp ook bij toekomstige verpleegkundigen en verzorgenden onder de aandacht te brengen, gaven Anneke Spin en Miranda Olijve in de week van de Dag tegen Ouderenmishandeling interactieve gastlessen over ouderenmishandeling aan alle leerjaren van de opleiding Verpleegkunde, Verzorgende IG en Dienstverlening van Firda.

Meer kennis en bewustwording en minder handelingsverlegenheid 
In de gastlessen was vooral aandacht voor bewustwording, signalering van geweld en de stappen van de meldcode. Ook in het curriculum van de studenten komt meer aandacht voor ouderenmishandeling. Samen moet dit bijdragen aan meer kennis, bewustwording en minder handelingsverlegenheid tijdens stages en in het toekomstige beroep van de studenten. Daarnaast was er aandacht voor persoonlijke ervaringen en stonden studenten stil bij situaties die ze zowel privé als tijdens de stage tegenkomen. Een deelnemende student: “Het is erg belangrijk dat we dit thema hebben besproken, ik ga nu met andere ogen naar mijn stage. We moeten het hier vaker over hebben.”

Positieve reacties
Aan het eind werd de gastles met de studenten geëvalueerd en werden leerbehoeftes voor het vervolg ervan uitgevraagd. De reacties waren positief en studenten waren het erover eens dat het vaker terug mag komen in de opleiding. Ook Firda docenten Irma Kamp en Maarten Post kijken samen met de studenten terug op een geslaagde kick-off en zien uit naar een duurzaam vervolg om het thema ouderenmishandeling in het opleidingsaanbod op te nemen.

Anneke Spin opent de gastles

Miranda Olijve vraagt de studenten om reactie

Stop Huiselijk Geweld.nu is een onderdeel van Zorggroep Oude en Nieuwe Land