Stop Huiselijk Geweld.nu is een onderdeel van Zorggroep Oude en Nieuwe Land

  • Helpen bij het stoppen van geweld
  • Zorgen dat je passende hulp krijgt
  • Adviseren wat je zelf kunt doen

Tineke, medewerker kinderdagverblijf: ’’Ik heb een zeer nuttige en leerzame voorlichting gehad over huiselijk geweld. Er was een goede interactie met de andere professionals. In de presentatie zaten hele duidelijke dia’s en filmpjes die een goed voorbeeld geven van situaties die voor kunnen komen in de praktijk.’’

We geven voorlichting aan welzijnsorganisaties, scholen, kinderdagverblijven, gastouderbureaus, zorglocaties en zorgboerderijen over huiselijk geweld (zoals kindermishandeling, partnergeweld en ouderenmishandeling) en de meldcode. Daarnaast geven we ook verdiepingstrainingen aan beroepsgroepen. Hierbij maken we gebruik van interactieve werkvormen. Professionals worden hierdoor in staat gesteld om in situaties waarin zich huiselijk geweld voordoet een betere afweging te maken en beter een gefundeerd besluit te nemen over welke stappen gezet dienen te worden om tot een veiliger situatie te komen. We bieden voorlichting op maat.

Ons doel is om zoveel mogelijk huiselijk geweld te voorkomen door aandacht aan het onderwerp te geven. Bij eerdere signalering kan sneller adequate hulp worden geboden.
 

Stop Huiselijk Geweld.nu is een onderdeel van Zorggroep Oude en Nieuwe Land