Stop Huiselijk Geweld.nu is een onderdeel van Zorggroep Oude en Nieuwe Land

  • Helpen bij het stoppen van geweld
  • Zorgen dat je passende hulp krijgt
  • Adviseren wat je zelf kunt doen

Job van Dijkhuizen, gebiedsmanager Jeugdgezondheidszorg en Maatschappelijke Ondersteuning van Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL), gaat in de podcastserie ‘Praat met elkaar’ in gesprek met professionals en ervaringsdeskundigen over verschillende thema’s waar Stop Huiselijk Geweld.nu, onderdeel van ZONL, in het dagelijkse werk mee te maken heeft.

Podcast #1 'Praat met elkaar' over kindermishandeling

Gemiddeld zit in elke schoolklas één kind dat slachtoffer is van mishandeling. Dat is er één te veel. Samen hebben we de verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten. Een goede reden voor Stop Huiselijk Geweld.nu om hier tijdens de Week tegen Kindermishandeling extra aandacht aan te besteden. 

Job van Dijkhuizen, gebiedsmanager bij ZONL, is in gesprek gegaan met Marjan, zij is aandachtfunctionaris Kindermishandeling op een middelbare school. Zij vertelt wat ze doet als aandachtfunctionaris en vooral hoe zij dit doet. “Ga vooral naast de ouders staan”, aldus Marjan. Ook vertelt ze over de wijze waarop zij dit doet, maar ook over welke dilemma’s er soms zijn. Hoe ga je als school in gesprek met een leerling, de ouders of een collega? Wat is het juiste moment en welke stappen moet je vervolgens nemen als er een vermoeden is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling?

Beluister de podcast en hoor hoe erover praten het verschil kan maken. Voor slachtoffers én ouders, voor collega´s en voor jezelf.  

Podcast #2 'Praat met elkaar' over huiselijk geweld

Job van Dijkhuizen, gebiedsmanager bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land, is in de podcast ‘’Praat met elkaar’’ met Miranda en Lindsey in gesprek gegaan over huiselijk geweld. Door drank en drugsmisbruik van haar ex-partner heeft Lindsey jarenlang in een gewelddadige relatie gezeten. Twee jaar geleden heeft ze hulp gezocht en sindsdien biedt Miranda haar vanuit Stop Huiselijk Geweld.nu hulp en ondersteuning. Miranda: ‘’Het regelen van veiligheid en de contacten onderhouden met andere hulpverleners, zoals de wijkagent en Veilig Thuis, is een belangrijk deel van ons werk’’.

Beluister de podcast over huiselijk geweld en hoor hoe je door hulp te vragen en er over te praten het verschil kan maken. ‘’Je staat er niet alleen voor’’, aldus de professional en de ervaringsdeskundige.

 

Podcast #3 'Praat met elkaar' over armoede

In 2022 maakten 220.000 minderjarige kinderen deel uit van een huishouden met een laag inkomen. De verwachting is dat dit aantal in 2024 zal stijgen naar 230.000 aldus het Armoedefonds. Mensen zijn arm wanneer ze gedurende langere tijd niet de middelen hebben voor de goederen en voorzieningen die als minimaal noodzakelijk gelden.

Job van Dijkhuizen, gebiedsmanager bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land, gaat in de podcastserie ‘Praat met elkaar’ in gesprek met zijn collega Eugenie Reijntjens, aandachtfunctionaris armoede bij team Jeugdgezondheidszorg, en Susan van Stichting Hulp en Steun Urk. ‘’Financiële stress heeft vaak ernstige gevolgen voor de relaties in een gezin, maar ook voor de gezondheid van kinderen. Door deze stress kan overgewicht, een ontwikkelingsachterstand en zelfs huiselijk geweld ontstaan’’, leggen Eugenie en Susan uit. Beide kunnen hulp bieden aan deze gezinnen. Hoe?

Beluister hier de podcast van Stop Huiselijk Geweld.nu over armoede. 

Podcast #4 'Praat met elkaar'' overover mensenhandel en uitbuiting

In Nederland zijn jaarlijks naar schatting zo’n 5.000 tot 7500 mensen slachtoffer van mensenhandel blijkt uit onderzoek van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Volgens Ellen van Klaveren, zorgcoördinator mensenhandel in Flevoland, is dit slechts het topje van de ijsberg. ‘’Slachtoffers vinden het zelf erg moeilijk om te vertellen wat hen is of wordt aangedaan’’, legt Ellen uit. ‘’Er is altijd sprake van dwang, zowel mentaal als fysiek, en financieel gewin voor een ander’’.  

Job van Dijkhuizen, gebiedsmanager bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land gaat in gesprek met Ellen én Esther. Esther is jarenlang slachtoffer geweest van mensenhandel en uitbuiting. Nu zet ze haar ervaringen in voor andere slachtoffers. ‘’Het wordt beter! Geef niet op en zoek de hulp die bij jou past’’ is haar boodschap. 

Zoek je hulp? Bel met Veilig Thuis via 088 2220500 

Beluister hier de podcast over mensenhandel en uitbuiting.  

In de serie 'Praat met elkaar' volgen nog een podcast over ouderenmishandeling en jongerenwerk en huiselijk geweld.

Stop Huiselijk Geweld.nu is een onderdeel van Zorggroep Oude en Nieuwe Land