Stop Huiselijk Geweld.nu is een onderdeel van Zorggroep Oude en Nieuwe Land

  • Helpen bij het stoppen van geweld
  • Zorgen dat je passende hulp krijgt
  • Adviseren wat je zelf kunt doen

Sylvia (57): Ik vermoed dat mijn dochter wordt geslagen door haar man. Wat kan ik doen?‘

Wanneer u zich bij Stop Huiselijk Geweld.nu aanmeldt, gaan we eerst kijken wat er precies is gebeurd en wie hierbij betrokken zijn geweest. We luisteren aandachtig naar uw verhaal en vragen waar nodig door om de thuissituatie goed in beeld te krijgen. Daarna gaan we met alle betrokkenen aan de slag om de veiligheid thuis te herstellen. Dit doen we door een zogenaamd veiligheidsplan op te stellen. Samen met u bespreken we welke ondersteuning nodig is en welke hulp we hierbij eventueel nog moeten inschakelen. Denk hierbij aan de politie, Veilig Thuis, klantmanagers gemeente, Carrefour, Caritas en huisartsen.

Ook kunnen we de samenwerking zoeken met klantmanagers van de gemeente als blijkt dat er professionele medische zorg en ondersteuning nodig is en u een indicatie nodig heeft. Mocht er kennis nodig zijn vanuit Veilig Thuis, dan kunnen wij ook hen bij het hulpverleningstraject betrekken. Alles met maar één doel: een veilige thuissituatie voor alle betrokkenen.

Stop Huiselijk Geweld.nu is een onderdeel van Zorggroep Oude en Nieuwe Land