Stop Huiselijk Geweld.nu is een onderdeel van Zorggroep Oude en Nieuwe Land

  • Helpen bij het stoppen van geweld
  • Zorgen dat je passende hulp krijgt
  • Adviseren wat je zelf kunt doen

Privacyvoorwaarden

Stop Huiselijk Geweld is onderdeel van Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Zorggroep Oude en Nieuwe Land vindt een zorgvuldige omgang met uw persoonlijke gegevens belangrijk. De gegevensverwerking bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land is in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Concreet betekent dit dat wij de door u achtergelaten persoonsgegevens alleen verwerken voor het daarbij behorende doel.

Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt en waarom we deze gegevens verzamelen. U dient zich ervan bewust te zijn dat Zorggroep Oude en Nieuwe Land niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen.

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig de privacyverklaring te raadplegen.
 

Contact

Wanneer u op onze website een formulier invult (zoals voor contact, stage, cursussen, bewonersvervoer), vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens gebruiken wij voor het beantwoorden van uw vraag of verzoek De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Anonimiteit

U kunt deze website ook geheel anoniem bezoeken. Gegevens van u persoonlijk of over uw computers worden u niet met een zogenaamde cookie of met andere middelen ontnomen. Wij registreren algemene gegevens die iets zeggen over het gebruik van de website (statistieken). Hier kan het bijvoorbeeld gaan om: het aantal bezoekers van de website, hoe lang een bezoek geduurd heeft, of er specifieke belangstelling is voor bepaalde pagina’s, op welke momenten van de dag er veel of er piekuren zijn en wat het browsertype van de bezoeker is. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de website te optimaliseren voor de bezoekers.

We beschermen uw gegevens technisch en organisatorisch op basis van de huidige stand van de techniek.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring.

Rechten

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt. Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Wij vragen u in dat geval om u te identificeren.

We houden ons aan de wettelijke bewaartermijnen van persoonsgegevens.

Melden van een datalek

Zorggroep Oude en Nieuwe Land heeft de verantwoordelijkheid om persoonsgegevens adequaat te beheren en te bewerken. Hier hoort ook het melden van datalekken bij, enerzijds om zo de fout te kunnen herstellen anderzijds om te kunnen leren van de fouten om dit in de toekomst te voorkomen. Heeft u een vermoeden van een datalek in onze omgeving? Meldt dit dan via privacy@zorggroep-onl.nl

Klacht indienen

U kunt een klacht omtrent bescherming persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie vindt u op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Meer informatie

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (FG) van Zorggroep Oude en Nieuwe Land via:
privacy@zorggroep-onl.nl

 

Stop Huiselijk Geweld.nu is een onderdeel van Zorggroep Oude en Nieuwe Land