Stop Huiselijk Geweld.nu is een onderdeel van Zorggroep Oude en Nieuwe Land

  • Helpen bij het stoppen van geweld
  • Zorgen dat je passende hulp krijgt
  • Adviseren wat je zelf kunt doen

Podcast #3 ‘Praat met elkaar’ over armoede

Vorig jaar maakten 220.000 minderjarige kinderen deel uit van een huishouden met een laag inkomen. De verwachting is dat dit aantal in 2024 zal stijgen naar 230.000 aldus het Armoedefonds.

Mensen zijn arm wanneer ze gedurende langere tijd niet de middelen hebben voor de goederen en voorzieningen die als minimaal noodzakelijk gelden. Job van Dijkhuizen (gebiedsmanager bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land) gaat in de podcastserie ‘Praat met elkaar’’ in gesprek met zijn collega Eugenie Reijntjens, aandachtfunctionaris armoede bij team Jeugdgezondheidszorg, en Susan van Stichting Hulp en Steun Urk. ‘’Financiële stress heeft vaak ernstige gevolgen voor de relaties in een gezin, maar ook voor de gezondheid van kinderen. Door deze stress kan overgewicht, een ontwikkelingsachterstand en zelfs huiselijk geweld ontstaan’’, leggen Eugenie en Susan uit. Beide kunnen hulp bieden aan deze gezinnen. Hoe?

Beluister hier de podcast van Stop Huiselijk Geweld.nu over armoede.

Stop Huiselijk Geweld.nu is een onderdeel van Zorggroep Oude en Nieuwe Land