Stop Huiselijk Geweld.nu is een onderdeel van Zorggroep Oude en Nieuwe Land

  • Helpen bij het stoppen van geweld
  • Zorgen dat je passende hulp krijgt
  • Adviseren wat je zelf kunt doen

Aandacht voor ouderenmishandeling in Flevoland: Interactieve training en netwerkoverleg met professionals

Ouderenmishandeling is landelijk een sterk onderbelicht thema. Naar schatting zijn er jaarlijks circa 170.000 ouderen slachtoffer van ouderenmishandeling, maar slechts een klein deel hiervan komt aan het licht. 

Zorggroep Oude en Nieuwe Land, GGD Flevoland, Blijf Groep en Veilig Thuis Flevoland hebben de krachten gebundeld en een interactieve training ontwikkeld voor professionals en vrijwilligers, waarbij zij op praktische wijze een flinke stimulans hebben gegeven aan de aanpak van ouderenmishandeling in heel Flevoland. Hierdoor groeit de kennis inzake ouderenmishandeling onder professionals en vrijwilligers in Flevoland en neemt de handelingsverlegenheid af. Met als uiteindelijk doel dat ouderenmishandeling in Flevoland eerder en beter in beeld komt, inclusief adquate follow up. 

Belangrijkste elementen van de training zijn:

  • Wat is ouderenmishandeling?
  • Definitie en verschillende verschijningsvormen?
  • De meldcode 
  • Een vermoeden van ouderenmishandeling en dan?

Ook hebben ZONL, de Blijf groep, Veilig Thuis in samenwerking met de gemeente Almere een regionaal netwerk voor alle aandachtsfunctionarissen ouderenmishandeling in Flevoland opgezet. Maandag 20 juni vindt het tweede netwerkoverleg plaats. Tijdens dit overleg wordt er door middel van een VR-bril een 'reallife' situatie nagebootst, waarin de professional voor de keuze worden gesteld: Wat zie je? Wat ga je doen? Door de inzet van een VR-bril zie je direct wat de gevolgen van jouw keuzes zijn.

Ben je aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling in Flevoland en wil je hierbij aanwezig zijn of wil je je aanmelden voor de training ouderenmishandeling voor professionals of vrijwilligers? Meld je dan snel aan bij a.spin@zorggroep-onl.nl.

Stop Huiselijk Geweld.nu is een onderdeel van Zorggroep Oude en Nieuwe Land