Stop Huiselijk Geweld.nu is een onderdeel van Zorggroep Oude en Nieuwe Land

  • Helpen bij het stoppen van geweld
  • Zorgen dat je passende hulp krijgt
  • Adviseren wat je zelf kunt doen

De Week van Het Vergeten Kind

Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste kinderen ter wereld, zo blijkt uit onderzoeken. Maar helaas geldt dit geluk niet voor alle kinderen in ons land. Nog te vaak gaat het fout, soms zelfs heel erg fout.

Duizenden kinderen in Nederland kunnen niet meer thuis wonen. Ze zijn verwaarloosd of mishandeld. Ze zijn gevlucht voor geweld of uit huis geplaatst, omdat ze daar niet meer veilig waren. De trauma’s laten diepe sporen na. Het maakt hen onzeker, bang en boos. Ook zijn er veel kinderen die wél thuis wonen, maar die dagelijks geconfronteerd worden met ernstige problemen van hun ouders. Hun verslaving(en), grote schulden, psychische problemen en onvermogen zorgen voor een negatief klimaat. Hierdoor krijgen kinderen niet de positieve aandacht die ze zo hard nodig hebben. Ze vereenzamen, raken in een sociaal isolement en hun ontwikkeling komt in de knel. Op latere leeftijd lopen deze kinderen een verhoogd risico om op het criminele pad te raken, geen baan te kunnen houden, zelf problemen te ervaren in de opvoeding van hun eigen kinderen of zelfs helemaal geen duurzame relatie aan te kunnen gaan.

Kans om kind te zijn
Het Vergeten Kind is er voor alle kinderen in Nederland die niet de kans krijgen om kind te zijn, omdat ze worden ingesloten door problemen in de thuissituatie. Dit staat een gezonde ontwikkeling in de weg. In sommige gevallen is de situatie zo ernstig dat kinderen niet meer thuis kunnen wonen. Het is belangrijk om deze kinderen een gezicht te geven en ze hun verhaal te laten vertellen. Zij kunnen ons het beste vertellen wat er aan de hand is en waarom er verandering nodig is! Lees hier de verhalen van twee veerkrachtige kinderen die het verdienen om hun plekje te vinden in de maatschappij:

Coen (10) komt uit een moeilijke en onveilige thuissituatie. Wanneer hij 10 jaar is, vlucht hij samen met zijn moeder en jongere zusje naar de vrouwenopvang. Hoe lang ze daar kunnen blijven wonen, is een groot vraagteken. In het weekend gaat hij naar zijn vader, maar daar praat hij eigenlijk het liefste niet over. Coen is boos en verdrietig over de situatie. Lees verder: https://www.hetvergetenkind.nl/over-het-vergeten-kind/verhalen/het-verhaal-van-coen

Alicia (9) is één jaar oud als ze uit huis wordt geplaatst. Via een pleeggezin komt ze op vijfjarige leeftijd terecht in een kindertehuis en als ze negen is zit ze daar nog steeds, in afwachting van plaatsing bij een nieuw gezin. Wat doet het met je als je opgroeit in kindertehuizen, jaar in jaar uit hopend op een plek in een pleeggezin? Wie beslist er over Alicia's lot en toekomst? Lees verder: https://www.hetvergetenkind.nl/over-het-vergeten-kind/verhalen/het-verhaal-van-alicia

Bron: www.hetvergetenkind.nl

Stop Huiselijk Geweld.nu is een onderdeel van Zorggroep Oude en Nieuwe Land