Stop Huiselijk Geweld.nu is een onderdeel van Zorggroep Oude en Nieuwe Land

  • Helpen bij het stoppen van geweld
  • Zorgen dat je passende hulp krijgt
  • Adviseren wat je zelf kunt doen

Kerstkaart als dank voor hulp bij huiselijk geweld

‘’Bij aankomst op mijn kantoor lag er post voor mij: een kerstkaart van een vrouw die ik begin 2021 had begeleid’’, vertelt (school)maatschappelijk werker Manon Negerman. ‘’Ze bevond zich lange tijd in een lastige en moeilijke situatie waarbij huiselijk geweld een rol speelde. Er waren verschillende hulpverleners betrokken, maar de situatie bleef hetzelfde’’.

‘’Waarom keek men weg?’’, vroeg Manon zich destijds af. ‘’Waarom ging men het gesprek met alleen mevrouw en niet ook met meneer aan? Waarom werd de ernst en het belang van de kinderen niet benoemd? Waarom werd er geen melding gedaan bij Veilig Thuis? Werd de meldcode niet gevolgd? We weten allemaal toch hoeveel schade dit mogelijk heeft op kinderen. Als hulpverlener pleit ik in de meeste gevallen voor een systeemgerichte aanpak. Waar zowel dader als slachtoffer een gezicht krijgen, maar ook een stem’’.

Manon: ‘’Als man en vrouw kun je elkaar nog zo verafschuwen: je blijft te allen tijde samen ouder wanneer er kinderen in het spel zijn. Ook wanneer er sprake is van huiselijk geweld. Met deze kerstkaart bedankte ze mij voor de geboden hulp. De feestdagen zijn inmiddels voorbij, maar de kaart laat ik nog even staan’’.

 

Stop Huiselijk Geweld.nu is een onderdeel van Zorggroep Oude en Nieuwe Land