Stop Huiselijk Geweld.nu is een onderdeel van Zorggroep Oude en Nieuwe Land

  • Helpen bij het stoppen van geweld
  • Zorgen dat je passende hulp krijgt
  • Adviseren wat je zelf kunt doen

Een werkdag van Anneke Spin, coördinator Stop Huiselijk Geweld.nu

Anneke Spin is aandachtfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld en coördinator bij Stop Huiselijk Geweld.nu (SHG.nu). Ze is trainer en verantwoordelijk voor het beleid, PR en communicatie binnen Stop Huiselijk Geweld.nu. Zo heeft ze lokale en regionale overleggen over huiselijk geweld en ontwikkelt en verzorgt ze trainingen vanuit SHG.nu en binnen ZONL. Anneke zorgt dat ze als contactpersoon zichtbaar is. Binnen ZONL organiseert Anneke terugkombijeenkomsten voor aandachtsvelders cliëntveiligheid. “Ik doe mijn achternaam eer aan: ik ben echt een spin in het web.”   
Benieuwd hoe een werkdag van Anneke eruitziet?  

8.30 uur  
“Ik bekijk mijn agenda voor deze dag, want geen dag is gelijk. Iedere werkdag loopt altijd anders. Het is net vakantie geweest en daarom stem ik eerst af met mijn collega Miranda Olijve.”  

9.00 uur 
“Even een mailtje sturen voor het regionaal netwerkoverleg ouderenmishandeling Flevoland. Wanneer gaan we weer met elkaar om tafel, waar gaat het volgende overleg plaatsvinden, welke onderwerpen laten we dit keer aan de orde komen?”   

9.30 uur 
“Met mijn collega Alice, casemanager dementie, bereid ik de eerstvolgende terugkombijeenkomsten voor de aandachtsvelders cliëntveiligheid voor. Ik ben namelijk bezig om oudermishandeling op de kaart te zetten, niet alleen in mijn werkgebied in de Noordoostpolder en Urk, maar in heel Flevoland. Op dit moment ben ik bezig met het ontwikkelen van nieuwe verdiepende trainingen over het onderwerp ouderenmishandeling. Het leren signaleren en handelen bij (vermoedens) van huiselijk geweld of kindermishandeling is een belangrijk onderdeel dat hierin naar voren komt. Het herkennen en vervolgens weten wat je precies moet doen en waar je terechtkunt, is nog best lastig. Zorgprofessionals zijn daar soms handelingsverlegen in, merk ik.  Dat wil ik wegnemen door laagdrempelig benaderbaar te zijn.” 

11.00 uur 
“Mijn werk bestaat ook uit beleid maken en ik stort me nog een uurtje op het beleidsdocument ‘’Geweld in afhankelijkheidsrelaties’ dat herzien moet worden”  

12.00 uur 
“De ochtend vliegt voorbij!  Snel maar even wat eten!”  

12.30 uur 
“Voor de podcast Praat met elkaar brainstorm ik met collega’s over onderwerpen en nodig ik deelnemers uit. We maken deze podcast voor zorgprofessionals, slachtoffers en betrokkenen. In 5 afleveringen hebben we het over kindermishandeling, huiselijk geweld (in relatie met armoede) en gaan we in gesprek met een coördinator mensenhandel en ervaringsdeskundigen.” 

15.00 uur 
Samen met Veilig Thuis Flevoland (VTF) ben ik bezig met een meldcodetour. In de Noordoostpolder en Urk bieden we vanuit de meldcodetour bijeenkomsten op maat aan. We leggen uit wat huiselijk en geweld en kindermishandeling en de meldcode inhouden. Daarnaast vertellen we over de werkwijze van VTF en leggen het verschil tussen Stop Huiselijk Geweld.nu en VTF uit. Deze bijeenkomsten verzorgen we voor scholen, welzijn- en zorgorganisaties, voorschoolse opvang, geïndiceerde zorg en gemeenten. Ook na de bijeenkomst kunnen deelnemers me altijd benaderen. Al bel je mij tien keer te veel, dat heb ik liever dan dat we stappen missen of – nog erger te laat zijn.”  

17.30 uur 
“Voldaan ga ik naar huis. Er schiet mij een citaat te binnen van een ervaringsdeskundige van huiselijk geweld, die ooit eens werd genoemd op een congres. ‘Huiselijk geweld is als leven in een brandend huis. Elke dag brandt de vlam, soms laag en soms hoog. Maar elke dag is er de hitte van onveiligheid.’ Door het onderwerp op de kaart te zetten, probeer ik die hitte weg te nemen. Dát is mijn drijfveer.”  

 

Stop Huiselijk Geweld.nu is een onderdeel van Zorggroep Oude en Nieuwe Land