Stop Huiselijk Geweld.nu is een onderdeel van Zorggroep Oude en Nieuwe Land

  • Helpen bij het stoppen van geweld
  • Zorgen dat je passende hulp krijgt
  • Adviseren wat je zelf kunt doen

Gemeente Urk maakt afspraken over aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

De samenwerkingsafspraken over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn door de gemeente Urk en samenwerkingspartners op papier gezet. Zo is het duidelijk wie waar verantwoordelijk voor is. Wethouder Freek Brouwer: “Vragen of zorgen over veiligheid zijn gevoelig en complex. Elkaar weten te vinden of iemand op een goede manier doorsturen is daarom noodzakelijk. We willen de veiligheid voor jong en oud goed vastleggen”.  

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg en zorg aan ouderen van 0 tot 100 jaar. Een van de taken die de gemeente heeft, gaat over de juiste  hulp bieden bij huiselijk geweld en kindermishandeling. De gemeente Urk doet dit niet alleen, maar samen met  Veilig Thuis Flevoland, StopHuiselijkGeweld.nu van Zorggroep Oude en Nieuwe Land en de GGD Flevoland. Deze partijen bieden specialistische hulp of advies op het gebied van veiligheid. Een goede netwerksamenwerking is in het belang van de inwoners van Urk. 

,,Met gezamenlijke, duidelijke afspraken kunnen we samen de juiste hulp aanbieden op een zo snel mogelijke manier”, aldus Freek Brouwer.

Verbinding tussen het lokale veld en de veiligheidspartners
In januari 2023 is Veilig Thuis Flevoland begonnen met een meldcode tour op Urk. Het doel van de meldcode tour is om alle organisaties, instellingen en samenwerkingsverbanden op Urk te informeren over Huiselijk Geweld & Kindermishandeling. Maar ook over advies en ondersteuningsfunctie van Veilig Thuis Flevoland en wat StopHuiselijkGeweld.nu kan betekenen. Tijdens deze tour wordt uitgelegd op welke signalen je kunt letten en hoe je zorgen bespreekbaar kan maken.

Werk je voor een school, peuterspeelzaal, kinderopvang, kraamzorg, dagbesteding of andere organisaties waar Veilig Thuis Flevoland nog niet is geweest en heb je hier interesse in? Stuur een mail naar gemeente@urk.nl. Zet in je onderwerp Meldcode tour. Dan nemen wij contact op.

Op de foto zijn te zien v.l.n.r: Albert Hilvers van Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL), mevr. H. Bakker van Veilig Thuis Flevoland (VTF),
wethouder Freek Brouwer en mevrouw M. Vluggen van GGD Flevoland. Als bestuurders van de betrokken partijen hebben zij hun handtekening
gezet onder de lokale samenwerkingsafspraken voor Urk.

Stop Huiselijk Geweld.nu is een onderdeel van Zorggroep Oude en Nieuwe Land