Stop Huiselijk Geweld.nu is een onderdeel van Zorggroep Oude en Nieuwe Land

  • Helpen bij het stoppen van geweld
  • Zorgen dat je passende hulp krijgt
  • Adviseren wat je zelf kunt doen

Podcast over huiselijk geweld: ‘’Je staat er niet alleen voor’’

Per jaar zijn er 200.000 slachtoffers van huiselijk geweld in Nederland. Geen enkele vorm van geweld komt zo vaak voor. Stop Huiselijk Geweld.nu, onderdeel van Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL), is er voor alle inwoners van Noordoostpolder en Urk die slachtoffer of getuige zijn van kindermishandeling, huiselijk geweld, of voor hen die geweld gebruiken, ongeacht hun leeftijd. Bij Stop Huiselijk Geweld.nu werken professionals die deskundig zijn in het adviseren en ondersteunen in situaties van huiselijk geweld.

Job van Dijkhuizen (gebiedsmanager bij ZONL) is in de podcast ‘’Praat met elkaar’’ met Miranda en Lindsey in gesprek over huiselijk geweld. Door drank en drugsmisbruik van haar ex-partner heeft Lindsey jarenlang in een gewelddadige relatie gezeten. Twee jaar geleden heeft ze hulp gezocht en sindsdien biedt Miranda haar ondersteuning vanuit Stop Huiselijk Geweld.nu. Miranda: ‘’Het regelen van veiligheid en de contacten onderhouden met andere hulpverleners, zoals de wijkagent en Veilig Thuis, is een belangrijk deel van ons werk’’.

Beluister hier podcast over huiselijk geweld en hoor hoe je door hulp te vragen en er over te praten het verschil kan maken. ‘Je staat er niet alleen voor’’, aldus de professional en de  ervaringsdeskundige.

Stop Huiselijk Geweld.nu is een onderdeel van Zorggroep Oude en Nieuwe Land