Stop Huiselijk Geweld.nu is een onderdeel van Zorggroep Oude en Nieuwe Land

  • Helpen bij het stoppen van geweld
  • Zorgen dat je passende hulp krijgt
  • Adviseren wat je zelf kunt doen

Huiselijk geweld heeft aandacht van zorgboerderij De Boterbloem

‘’Ieder jaar staat een training over huiselijk geweld van Anneke Spin, coördinator StopHuiselijkGeweld.nu van Zorggroep Oude en Nieuwe Land, op de agenda van onze medewerkers’’, vertelt Hinke Naus, directeur van De Boterbloem, De Boterbloem is een particuliere dagopvang, buitenschoolse opvang en zorgboerderij in Tollebeek aan de Karel Doormanweg.

‘’Onze boerderij is voor kinderen een plek waar veel te beleven valt en waar ze veel ruimte hebben om te spelen. We bieden zowel een vaste structuur als de nodige afwisseling aan. We verzorgen samen met de kinderen de dieren en werken in de moestuin. Ook is er gelegenheid tot vrij spel, knutselen, koken, spelletjes doen en dergelijke’’, vertelt Hinke. De Boterbloem vangt ongeveer 200 kinderen en jong volwassenen op tussen de 0 en 20 jaar, deze komen uit de gemeente Noordoostpolder, Urk, Kuinre, Vollenhove maar ook uit Lelystad.

Kennis opfrissen
“We hebben zelf een aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld, maar vinden het belangrijk dat we jaarlijks onze kennis opfrissen en dat we aandacht besteden aan het herkennen van signalen en de werking van de meldcode. Daarom geeft Anneke Spin, coördinator van Stop Huiselijk Geweld.nu, ieder jaar bij ons een training. Wij maken al jaren graag gebruik va haar expertise’’, aldus Hinke Naus.

Voorlichting op maat
Anneke Spin: ‘’We geven trainingen en voorlichting aan welzijnsorganisaties, scholen, kinderdagverblijven, gastouderbureaus, zorglocaties en zorgboerderijen over huiselijk geweld en over de meldcode. Daarnaast geven we ook verdiepingstrainingen aan beroepsgroepen. Hierbij maken we gebruik van interactieve werkvormen. Professionals worden hierdoor in staat gesteld om in situaties waarin zich huiselijk geweld voordoet een betere afweging te maken en beter een gefundeerd besluit te nemen over welke stappen gezet dienen te worden om tot een veiliger situatie te komen. We bieden trainingen en voorlichtingen aan op maat. Zo bespreken we de training bij De Boterbloem altijd voor met de aandachtsfunctionaris huiselijk geweld van de zorgboerderij en laten we hen een casus inbrengen die we tijdens de training bespreken’’.

Bij twijfel pakken we signalen altijd op, als we hier één kind en één gezin mee kunnen helpen is dat toch weer één kind. We vinden het namelijk belangrijk dat een kind bij ons gehoord en gezien wordt’’, aldus de directeur van De Boterbloem.

Voor meer informatie over voorlichtingen en trainingen over huiselijk geweld kijk op: https://stophuiselijkgeweld.nu/voorlichting

 

Stop Huiselijk Geweld.nu is een onderdeel van Zorggroep Oude en Nieuwe Land