Stop Huiselijk Geweld.nu is een onderdeel van Zorggroep Oude en Nieuwe Land

  • Helpen bij het stoppen van geweld
  • Zorgen dat je passende hulp krijgt
  • Adviseren wat je zelf kunt doen

Pilot in Flevoland: Ouderenmishandeling in de Beroepspraktijk

Bij huiselijk geweld wordt vaak vooral aan partnergeweld of kindermishandeling gedacht, maar ook ouderen kunnen slachtoffer worden. Ouderenmishandeling is een sterk onderbelicht thema in Nederland. Flevoland is hierin geen uitzondering.

 Landelijk wordt ingeschat dat het jaarlijks om circa 170.000 slachtoffers gaat. Als het signaal al wordt opgepikt, is er vaak sprake van handelingsverlegenheid. Dit is één van de bevindingen uit de Krachteninventarisatie van Geweld hoort nergens thuis in Flevoland. Daarom is ouderenmishandeling één van de tien knelpunten waarmee Flevoland aan de slag is gegaan bij de implementatie van Geweld hoort nergens thuis. Maak kennis met Anneke Spin. Projectleider en één van de trainers binnen de pilot “Ouderencheck: signaleren en handelen bij ouderenmishandeling in de beroepspraktijk”:

Kun je iets over jezelf vertellen en wat je precies doet
Ik ben coördinator bij Stop Huiselijk Geweld.nu en aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land. In het dagelijkse werk houd ik me bezig met de (zorg-)meldingen van huiselijk geweld die bij ons binnenkomen. Daarnaast werk ik aan de uitvoer van projecten en ontwikkel ik beleid en trainingen. Ik verzorg ook trainingen voor professionals en vrijwilligers.

Waarom is het onderwerp ouderenmishandeling zo belangrijk?

Ik constateer dat landelijk én in Flevoland  ouderenmishandeling nog een ondergeschoven kindje is. Het is een combinatie van schaamte bij de ouderen zelf, gebrek aan kennis over wat ouderenmishandeling is en handelingsverlegenheid bij de mensen die ouderen in de thuisomgeving zien. Hierbij doel ik dan onder andere op thuiszorgmedewerkers, wijkverpleegkundigen, mantelzorgers, praktijkondersteuners bij huisartsen, vrijwilligers en ambulancepersoneel. Met het project “Ouderencheck: signaleren en handelen bij ouderenmishandeling in de beroepspraktijk”  willen we inzetten op het vergroten van kennis en het verminderen van die handelingsverlegenheid. Ik gun de oudere een leven zonder zorgen van een eventuele mishandeling die plaats vindt. 

Welke resultaten zijn al behaald of welke ontwikkelingen lopen er al ten aanzien van  ouderenmishandeling in Flevoland?
Samen met GGD Flevoland, Blijf Groep en Veilig Thuis Flevoland hebben we de krachten gebundeld en een interactieve training ontwikkeld. Hierbij willen we op praktische wijze een flinke stimulans geven aan de aanpak van ouderenmishandeling in Flevoland. Het trainingsprogramma ‘Ouderencheck; signaleren en handelen bij ouderenmishandeling in de beroepspraktijk’ wordt uitgevoerd door Zorggroep Oude en Nieuwe Land, Blijf Groep en Veilig Thuis Flevoland. Hierbij worden we ondersteund door de projectleider van Geweld hoort nergens thuis. De training richt zich op professionals die mogelijk met slachtoffers van ouderenmishandeling in aanraking kunnen komen. Denk hierbij aan uit de thuiszorg, wijkverpleging, woonzorgcentra en verpleeghuizen. Later dit jaar willen we de training ook voor vrijwilligers verzorgen. Daarnaast bieden we ook een ‘train de trainer’-training aan. Zo kan deze training worden gegeven aan alle medewerkers van organisaties die in Flevoland met ouderen werken. Tot slot is er binnen de GGD Flevoland een speciale e-learning uitgerold over ouderenmishandeling voor alle ambulancemedewerkers en zijn ook de registratiemogelijkheden verbeterd om signalen van ouderenmishandeling vast te leggen.

We zijn eveneens met leertafels gestart. Dit zijn vier bijeenkomsten die door Movisie worden georganiseerd. De bijeenkomsten zijn er voor alle aandachtsfunctionarissen ouderenmishandeling in Flevoland. Het onderwerp ouderenmishandeling staat centraal en we leren van elkaars kennis en kunde. De leertafel willen we gaan omzetten in een regionaal netwerk van aandachtsfunctionarissen dat regelmatig bij elkaar komt.

Wat staat er dit jaar nog te gebeuren? Meld je bij ons aan voor een training!
Wij hebben nog mogelijkheden om trainingen te geven en willen dan ook een oproep doen aan alle organisaties in Flevoland die hierin interesse hebben om zich te melden. We plannen dan een gesprek in met het management, waarbij o.a. ook de vraag aan bod komt hoe de training geborgd wordt binnen de organisatie. Immers, trainen is één ding, maar het is minstens zo belangrijk dat organisaties een aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling hebben met wie medewerkers hun vermoedens en zorgen kunnen delen, zodat het ook echt wordt opgepakt. Belangstellenden kunnen zich bij mij melden via a.spin@zorggroep-onl.nl.

Waar verwacht jij dat we over drie jaar staan met de aanpak ouderenmishandeling Flevoland?
Over drie jaar hoop ik dat er meer aandacht is voor ouderenmishandeling dan nu. De aankomende jaren wil ik doorgaan om ouderenmishandeling op de kaart te zetten en uitstralen dat het belangrijk is om door te gaan en niet op te geven, ook al is het complex!

Waar zie jij kansen in de samenwerking?
De trainingen die wij zijn gestart, is een eerste aanzet. De percentages kunnen omlaag wanneer alle professionals en vrijwilligers eerder signaleren en handelen. Dit kunnen we niet alleen. Hiervoor hebben we elkaar nodig!

 

Stop Huiselijk Geweld.nu is een onderdeel van Zorggroep Oude en Nieuwe Land