Stop Huiselijk Geweld.nu is een onderdeel van Zorggroep Oude en Nieuwe Land

  • Helpen bij het stoppen van geweld
  • Zorgen dat je passende hulp krijgt
  • Adviseren wat je zelf kunt doen

Lancering website tijdens webinar van Stop Huiselijk Geweld.nu

Op woensdag 16 juni organiseerde Stop Huiselijk Geweld.nu, onderdeel van Zorggroep Oude en Nieuwe Land, een online webinar voor lokale professionals en andere geïnteresseerden. Tijdens dit webinar gaf wethouder Marjan Uitdewilligen het feestelijke startschot van de nieuwe website www.stophuiselijkgeweld.nu

Het webinar werd geopend door een podcast van ZONL-bestuurder Albert Hilvers waar hij aangaf dat huiselijk geweld veel vaker voorkomt dan gesignaleerd wordt in coronatijd. ‘’In deze periode vielen veel beschermende factoren weg, de scholen werden gesloten, ouders moesten thuis werken en tegelijkertijd thuisonderwijs verzorgen en sociale contacten werden beperkt. We werden letterlijk beperkt in onze bewegingsvrijheid, onze dagelijkse wereld werd teruggebracht naar het aantal m2 van de woning en bij mooi weer de tuin. Onze routine viel weg, gewoontes en handelingen die vanzelfsprekend waren moesten plotseling anders. Met het webinar willen we met onze ketenpartners delen wat de impact is van huiselijk geweld in coronatijd op het hele gezinssysteem. Niet alleen nu, maar ook op langere termijn. Als er sprake is van huiselijk geweld dan neemt de stress toe en dit heeft zijn impact op alles. Door stress neemt het risico op huiselijk geweld toe. Samenwerking met ketenpartners is belangrijk, ook voor de preventieve aanpak.’’ Een duidelijke oproep van Albert Hilvers in zijn podcast aan de professionals.

Hechting
Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont sprak tijdens dit webinar over ‘Huiselijk geweld in coronatijd, zelfbeeld, hechting en een systemische blik’. ‘’In de corona-crisis hebben met name de corona-maatregelen het meeste impact op ieders leven gehad. Er werden regels ingesteld zoals de avondklok en thuiswerken, waardoor mensen minder eigen regie en zelfsturing hadden. De verbondenheid met een groter netwerk dan het eigen gezin viel ook weg in deze periode. Een kind hecht zich in het begin van zijn leven aan 2 tot 7 personen, deze hechtingsfiguren zijn belangrijk voor de rest van zijn leven en geven bij slechte ervaringen ook geen vertrouwen in de medemens. In corona-tijd zijn kinderen dan ook het meest getroffen omdat alle beschermende factoren weg zijn gevallen en ook de gezinsdynamiek door corona erg is veranderd’’. Steven geeft ook aan dat crisissen niet altijd slecht zijn. ‘’Als je een crisis overleeft kom je er ook weer sterker uit.’’

‘’Stop Huiselijk Geweld.nu is er voor inwoners van de gemeenten Noordoostpolder en Urk die in een thuissituatie een vermoeden of te maken heeft met huiselijk geweld en/of kindermishandeling’’ en, legt Anneke Spin, coördinator Stop Huiselijk Geweld.nu uit. ‘’We bieden ondersteuning door middel van gesprekken, dit kan individueel, met de partner/gezin of in een groep. Het kan zijn dat er meer nodig is. Gezamenlijk kijken we dan wat het beste bij de situatie past.’’

Nieuwe website
Door middel van een druk op de knop werd de nieuwe website van SHG.nu gelanceerd. Hierop is te zien wat SHG.nu doet, waarvoor je er terecht kunt en hoe je met SHG.nu in contact kunt komen. Wethouder Marian Uitdewilligen: ‘’De gemeente Noordoostpolder is blij is met Stop Huiselijk Geweld.nu als lokale organisatie die op een laagdrempelige manier te bereiken is voor de inwoners.’’

Het webinar is mede mogelijk gemaakt door het Dr. C.J. Vaillant Fonds en nog tot 21 juni terug te kijken via http://www.klaaseissens.nl/stophuiselijkgeweld/

 

Foto: Job van Dijkhuizen (gebiedsmanager Jeugdgezondheidszorg en Maatschappelijke Ondersteuning van ZONL) en wethouder Marian Uitdewilligen van de gemeente Noordoostpolder lanceren de nieuwe website door druk op de rode knop.

Stop Huiselijk Geweld.nu is een onderdeel van Zorggroep Oude en Nieuwe Land