Stop Huiselijk Geweld.nu is een onderdeel van Zorggroep Oude en Nieuwe Land

  • Helpen bij het stoppen van geweld
  • Zorgen dat je passende hulp krijgt
  • Adviseren wat je zelf kunt doen

Stop Huiselijk Geweld.nu en Veilig Thuis Flevoland gaan op tour in Noordoostpolder en Urk

Stop Huiselijk Geweld.nu en Veilig Thuis Flevoland gaan op pad in de gemeenten Urk en Noordoostpolder om organisaties te informeren over huiselijk geweld en kindermishandeling, de advies- en ondersteuningsfunctie van Veilig Thuis, de meldcode én wat Stop Huiselijk Geweld.nu kan betekenen.

Er is tijdens het bezoek ruimte om vragen te stellen, discussies te voeren én met voorbeeld casussen uit de eigen praktijk te oefenen.

Passende hulp
Het doel van de tour is ervoor te zorgen dat onveilige thuissituaties eerder en beter gesignaleerd worden, zodat er op tijd passende hulp ingezet kan worden eventueel met ondersteuning vanuit Stop Huiselijk Geweld.nu en Veilig Thuis Flevoland. Hier zijn de professionals hard bij nodig! ‘’We geven graag uitleg op welke signalen gelet moet worden en hoe je deze zorgen bespreekbaar maakt. De meldcode kan hierbij helpen maar ook vanuit Veilig Thuis én Stop Huiselijk Geweld.nu denken we graag zo vroeg mogelijk mee’’, aldus Anneke Spin (coördinator Stop Huiselijk Geweld.nu) en Yaëla Kok (organisatie Meldcode Tour).

Naast melding ook advies
Anneke en Yaëla: ''Naast het doen van een melding is het namelijk mogelijk om ons op laagdrempelige wijze, zonder registratie van cliëntgegevens, te benaderen voor advies. Denk aan het samen voorbereiden van gesprekken, het meedenken in het opstellen van een veiligheidsplan, partijen met elkaar in contact brengen of aanwezig zijn bij gesprekken. Graag zouden wij tijdens een oriënterend gesprek wensen en behoeften voor de bijeenkomst willen bespreken. zodat wij zoveel mogelijk bij jullie vragen en wensen aansluiten. Organisaties kunnen ons benaderen via a.spin@zorggroep-onl.nl of y.kok@veiligthuisflevoland.nl om een datum te prikken voor dit gesprek. Er zijn geen kosten aan verbonden aan de bijeenkomst, wel vragen wij om een ruimte ter beschikking te stellen voor de bijeenkomst en een rol te pakken in het stimuleren van medewerkers/collega’s om met zoveel mogelijk aanwezig te zijn.''

Stop Huiselijk Geweld.nu is een onderdeel van Zorggroep Oude en Nieuwe Land